دوره آموزش اسکرچ در دو سطح مقدماتی و تکمیلی می باشد که هر سطح در ۱۵ جلسه ارائه می شود و مدرس دوره با توجه به توانمندیهای کارآموز سیزده سرفصل پیش بینی شده را با تعریف پروژه های مختلف و تمرین درهرجلسه آموزش می دهدو درابتدای هرجلسه تمرین های جلسه قبل مرور و ادامه مباحث جدید به کارآموز ، آموزش داده می شود.

دسته‌ها:

سوال شما ؟
مشاوره
پاسخگوی سوالات شما در واتساپ هستیم.