طبق تجربه ای که ما از پس برگزاری دوره های متفاوت و با کودکان به دست آورده ایم به این نتیجه رسیده ایم که بهترین زمان برای شروع آموزش برنامه نویسی و کدنویسی به کودکان سن 7 سالگی می باشد.

دسته‌ها: