آموزش به کودکان و نوجوانان نیاز به آرامش ، صبر و علاقه به کار با کودکان و نوجوانان دارد ، لذا ما به دنبال همکارانی هستیم که بتوانند درکنار تجربه ، به ایجاد علاقه در فرزندانمان کمک کنند ، در صورتی که این ویژگی ها را در خود دارید ، خوشحال می شویم که دراین راه همراه ما باشید.

 

.