سوالات متداول

آموزش به کودکان باید به صورت غیرمستقیم و درقالب بازی باشد ، زیرا ایجاد علاقه در کودکان مهمترین عامل موفقیت در آموزش برنامه نویسی به کودکان می باشد.
طبق تجربه ای که ما از پس برگزاری دوره های متفاوت و با کودکان به دست آورده ایم به این نتیجه رسیده ایم که بهترین زمان برای شروع آموزش برنامه نویسی و کدنویسی به کودکان سن ۷ سالگی می باشد.
هرچند برگزاری کلاس ها به صورت گروهی هزینه کمتری را به والدین وارد میکند اما تجربه نشان داده است که توانمندی و خصوصیات کودکان و نوجوانان در یادگیری متفاوت است و این تفاوت ها در شروع آموزش برنامه نویسی به کودکان گاهی اوقات به جای ایجاد علاقه سبب دلسردی در کودکان به دلیل مقایسه خود با دیگر کودکان می شود به همین دلیل توصیه می شود در ابتدا مسیر یادگیری به صورت آموزش خصوصی و درسنین بالاتر به صورت آموزشهای گروهی باشد.
پیشنهادما به والدین برای شروع آموزش برنامه نویسی به کودکان ، آموزش زبان برنامه نویسی اسکرچ یا اسکرچ جونیور می باشد به دلیل اینکه زبانی تصویری است و این عامل کمک می کند تا کودکان و نوجوان مفاهیم پایه برنامه نویسی را به شکل بصری مشاهده کنند و به درک درستی از مفاهیم پایه برنامه نویسی دست پیداکنند و در ادامه به آموزش زبان های برنامه نویسی دیگر مانند پایتون