بهترین زمان برای شروع آموزش برنامه نویسی به کودکان چه سنی است ؟

طبق تجربه ای که ما از پس برگزاری دوره های متفاوت و با کودکان به دست آورده ایم به این نتیجه رسیده ایم که بهترین زمان برای شروع آموزش برنامه نویسی و کدنویسی به کودکان سن ۷ سالگی می باشد.

آموزش برنامه نویسی به کودکان به صورت خصوصی بهتر است یا گروهی ؟

هرچند برگزاری کلاس ها به صورت گروهی هزینه کمتری را به والدین تحمیل میکند اما تجربه نشان داده است که توانمندی و خصوصیات کودکان و نوجوانان در یادگیری متفاوت است و این تفاوت ها در شروع آموزش برنامه نویسی به کودکان گاهی اوقات به جای ایجاد علاقه سبب دلسردی در کودکان به دلیل مقایسه خود با دیگر کودکان می شود به همین دلیل توصیه می شود در ابتدا مسیر یادگیری به صورت آموزش خصوصی و درسنین بالاتر به صورت آموزشهای گروهی باشد.

برای شروع آموزش برنامه نویسی کدام یک از زبان های اسکرچ یا پایتون را انتخاب کنیم؟

پیشنهادما به والدین برای شروع آموزش برنامه نویسی به کودکان ، آموزش زبان برنامه نویسی اسکرچ یا اسکرچ جونیور می باشد به دلیل اینکه زبانی تصویری است و این عامل کمک می کند تا کودکان و نوجوان مفاهیم پایه برنامه نویسی را به شکل بصری مشاهده کنند و به درک درستی از مفاهیم پایه برنامه نویسی دست پیداکنند و در ادامه به آموزش زبان های برنامه نویسی دیگر مانند پایتون

چه تفاوتی بین آموزش برنامه نویسی به کودکان و بزرگسالان وجود دارد؟

آموزش به کودکان باید به صورت غیرمستقیم و درقالب بازی باشد ، زیرا ایجاد علاقه در کودکان مهمترین عامل موفقیت در آموزش برنامه نویسی به کودکان می باشد.

دوره آموزش اسکرچ جونیور به چه صورت است ؟

دوره آموزش اسکرچ جونیور برای کودکان ۷ سال می باشد که در ۱۰ جلسه سرفصل های پیش بینی شده دراین دوره توسط مدرس آموزش داده می شود.

دوره آموزش اسکرچ به چه صورت می باشد؟

دوره آموزش اسکرچ در دو سطح مقدماتی و تکمیلی می باشد که هر سطح در ۱۵ جلسه ارائه می شود و مدرس دوره با توجه به توانمندیهای کارآموز سیزده سرفصل پیش بینی شده را با تعریف پروژه های مختلف و تمرین درهرجلسه آموزش می دهدو درابتدای هرجلسه تمرین های جلسه قبل مرور و ادامه مباحث جدید به کارآموز ، آموزش داده می شود.

سوال شما ؟
مشاوره
پاسخگوی سوالات شما در واتساپ هستیم.